Poze

Prezentare generală

 

 

“Societatea de mâine va fi oglinda şcolii de azi”

În toate demersurile noastre care au finalitate educativă vom considera elevul partener şi subiect al educaţiei. Succesul nostru va fi întărit şi prin construirea unui mediu şi a unei atitudini prietenoase, de colaborare, cu părinţii, în calitatea lor de resurse educaţionale.

MISIUNEA ŞCOLII

Într-o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar gălăţean, Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi ocupă unul din locurile fruntaşe, bucurându-se de prestigiu în comunitatea locală. De aceea Şcoala Nr. 29 îsi propune:

1) Să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogăţind zestrea realizărilor şi stimulând activităţile de performanţă.

2) Să asigure accesul egal şi sporit la educaţie şi să contribuie la creşterea calităţii în educaţie.

3) Să asigure dezvoltarea personală a elevilor în scopul integrării active în societate şi a adaptării flexibile la schimbare.

4) Să transforme educaţia în resursa de bază a modernizării.

5) Să formeze o cultură civică minimală.

COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE

in anul scolar 2014 – 2015

 

DIRECTOR – Prof. Bălan Rodica

DIRECTOR ADJUNCT – Prof. Andronic Florin

CICLUL PRIMAR – 25 clase

Clasa pregătitoare: Pană Ana, Drăgoi Lorena, Paraschiv Florentina, Mălăescu Nicoleta,  Ilie Ramona

Clasa a I-aŞtefanescu Sorina, Cocu Titina, Dimofte Cristina, Costin Victoria, Dumitrscu Veronica

Clasa a II-a : Avram Simona, Buduleanu Alina, Corcioava Nela, Gheorghiu Nicoleta, Stanciu Mariana

Clasa a III-a: Patrichi Corina,  Lungeanu Gina,  Stoica Aurelia, Boza Ghiniţa,  Vasiliu Angela

Clasa a IV-a: Avram Mihaela Rely, Chiroşcă Angela, Rotaru Elena, Pavel Anca, Nichifor Ecaterina  


CICLUL GIMNAZIAL – 19 clase

Limba si literatura română: Axente Gina, Bejan Cristina, Mihai Mariana, Niţă-Năstac Olimpia

Limba latină: Axente Gina

Matematică: Bălan Rodica, Cişmigiu Maria, Dediu Cristina, Matei Rodica, Sia Andreea

Fizică: Caragea Cătălina,  Seciu Elena

Istorie: Răcaru Dumitru, Tocmag Floricica

Georgrafie: Gheorghiu Magdalena, Petrescu Ana-Maria

Chimie: Bejan Monica

Biologie: Băloi Cristina, Draguş Vasilica

Limba engleză: Lovin Artemiza, Sitaru Carmen, Roşu Dorica, Vizitiu Ina

Limba franceză: Corduneanu Mariana, Crijinovschi Janine

Educaţie fizică: Andronic Florin, Bitire Cristian, Stase Adrian, Stase Cristina

Educaţie tehnologică: Nedelcu Florentina

Religie: Duţu Mariana, Georgescu Victoria

Muzică: Roşu Iulia Sorina

Desen: Micu Aurelian

Informatică: Munteanu Mădălina, Popovici Mirela, Stanciu Adriana Olimpia

Psiholog şcolar:  Ionaşcu Grigore

PROGRAMUL DE FUNCTIONARE

TURA I        800 – 1150 clasele primare

TURA II    1210 – 1900 clasele gimnaziale

 

Orar 2014 – 2015

 

 

 

ACTIVITATI RECREATIVE

Club de voluntariat – IMPACT29

Club de voluntariat – Sigur.info

Camerata29 – Ansamblul coral

Club de creatie

Club karate

Club handbal

Club de sah

Club de dans

Pregătitoare 2015-2016

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂTAMÂNTUL PRIMAR

2015-2016

Clasa pregătitoare: 5 clase- 125 locuri

Clasa I : 5 clase- locuri : 0 (locuri ocupate de elevii clasei pregătitoare 2014-2015)

Cursurile se vor desfăşura în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 29.

 

SE POT ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE :

• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2015, inclusiv.

La solicitarea părintilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

 

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ 2015-2016

STRUNGARILOR K1, F2, V1 ,U1, U2, U3
   
LAMINORIŞTILOR D2, Z2, C1,C2,C3,C4,C5, T1,T2,T3,T4,T5,T6
   
OŢELARILOR P3, V2,V3, O7,O8,O9,O10,O11,O12, D10,D11
   
 VICTOR VÂLCOVICI M6, L16, L15, K12,K13

 

Documente necesare:

- Certificat de naştere copil- copie + original;

- Carte de indentitate părinţi- copie + original;

- Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2015, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;

- dovadă de vaccinări- original;

- documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

Criterii generale de departajare conform Anexei nr. 2  la ordinul MEN nr. 3171/09.02.2015, art.10 alin2

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ .

Criterii specifice de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2015-2016

1. Copii ai personalului din Şcoala Gimnazială Nr.29 Galaţi;

2. Copii ai absolvenţilor Şcolii Gimn. Nr.29 Galaţi, cu rezultate foarte bune la învăţătură (media anuala 8.50-10 +media purtare 10);

3. Copii ai membrilor asociaţiilor/instituţiilor care au parteneriate cu Şcoala Gimn. Nr. 29 Galaţi

4.  Copii ai căror părinţi au locul de muncă în apropierea Şcolii Gimn. Nr. 29;

5. Copii aflaţi în grija unei rude care locuieşte în perimetrul sau circumscripţia Şcolii Gimn. Nr. 29.

Dovezi ce trebuie depuse la dosarul de înscriere pentru a demonstra încadrarea în  criteriile specifice de departajare :

Criteriul Dovada
1 Adeverinţă de la unitatea de învătământ;
2 copie de pe registrul matricol de la Şcoala Gimn. Nr.29             (se eliberează la cererea)
3 Adeverinţă de la organizaţiile sau instituţiile în cauză;
4 Adeverinţă de la locul de muncă;
5 Dovada de luare în spaţiu; adeverinţă de la asociaţia de locatari.

 

DIRECTOR,

PROF. RODICA BĂLAN

 Anexa 1 Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2015_2016

Anexa 2 Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2015_2016

 

EVALUARE  PSIHOSOMATICĂ

a copiilor va avea loc în perioada :

17 februarie-11 martie 2015

 

Părinţii vor solicita realizarea evaluării psihosomatice prin completarea şi depunerea unei cereri la sediul CJRAE din str. Portului nr.55B, la etajul 3 al internatului Liceului de Marină (telefon: 0236/311158) sau la unitatea şcolară unde părinţii optează pentru înscrierea copiilor .

Cererile tip se gasesc la sediul CJRAE, secretariatul şcolii sau pe site-ul ISJ Galaţi.

La evaluare, părinţii vor prezenta următoarele documente:

  • Copie de pe certificatul de naştere al copilului,
  • Adeverinţă medicală/aviz de la medicul de familie cu specificaţia: ‘’apt pentru şcoală”

 

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat şi se va depune la secretariatul şcolii la completarea dosarului de înscriere.

 

Evaluarea se va desfăşura la CJRAE sau la şcoală în funcţie de cererile existente, la o dată ce va fi anunţată ulterior.

 

Activitatea claselor pregătitoare și a claselor I începe la ora 8

În pagina de Contact a site-ului sunt postate: adresa școlii, emailul și numărul de telefon la care puteți obține informații personalizate.

 

Şcoala Gimnazială Nr. 29 organizează în data de 25.02.2015, în intervalul orar 9.00-11.30 ZIUA PORŢILOR DESCHISE

 

Imagini din clasele unde vor derula activităţile clasele pregătitoare:

 pregatitoare 1a

pregatitoare 2a

pregatitoare 3a

pregatitoare 4a

INFORMAŢII   UTILE

înscrieri clasa pregătitoare 2015-2016

TEL VERDE – Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi:  0800816236: luni-joi: 8.00-16.30;  vineri: 8.00-14.00

Telefon informaţii – Şcoala Gimn. Nr.29:  0236488560 : luni; vineri : 8-16;    marţi-joi: 8-18;

 SITE-ul Şcolii Gimnaziale Nr. 29:  www.scoala29gl.ro