Pregătitoare 2019-2020

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Clasa pregătitoare: 5 clase- 125 locuri

100 locuri pentru cei din circumscripţia şcolii

25 locuri pentru cei din afara circumscriptiei unităţii şcolare

Cursurile se vor desfăşura în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 29                                          

 

SE POT ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE :

  • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2019, inclusiv.
  • La solicitarea părintilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

 

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ 2019-2020

STRUNGARILOR K1, F2, V1 ,U1, U2, U3
   
LAMINORIŞTILOR D2, Z2, C1,C2,C3,C4,C5, T1,T2,T3,T4,T5,T6
   
OŢELARILOR P3, V2,V3, O7,O8,O9,O10,O11,O12, D10,D11
   
 VICTOR VÂLCOVICI M6, L16, L15, K12,K13

 

Documente necesare:

– Certificat de naştere copil- copie + original;

– Carte de indentitate părinţi- copie + original;

Pentru părinţii divorţaţi – hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului;

– Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2019, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;

– dovadă de vaccinări- original;

– documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

 

Criterii generale de departajare conform Anexei nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181/18.02.2019, art.10 alin2

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ .

Criteriile specifice de departajare

Calendar_inscriere_invatamant_primar_2019_2020

CERERE_TIP_înscriere clasa pregătitoare 2019_ETAPA_I

 

Completarea cererilor de înscriere:

Etapa I –  04.03.2019 – 22.03.2019

Aplicaţia informatică nu permite  înscrierea copilului la mai multe unităţi şcolare!

Ordinea completării cererilor de înscrierea sau validarea acestora –  nu presupune crearea unei liste de preînscriere sau acordarea unei priorităţi la înscriere !

 

 

EVALUARE  PSIHOSOMATICĂ  

a copiilor va avea loc în perioada:

26 februarie-20 martie 2019, 

în intervalul orar 10.00-18.00

 

Părinţii vor solicita realizarea evaluării psihosomatice prin completarea şi depunerea unei cereri la sediul CJRAE din str. Portului nr.55B, la etajul 3 al internatului Liceului de Marină (în baza unei programări telefonice la numărul de telefon: 0236/311158) sau la unitatea şcolară unde părinţii optează pentru înscrierea copiilor .

Cererile tip se găsesc la sediul CJRAE, secretariatul şcolii sau pe site-ul ISJ Galaţi.

La evaluare, părinţii vor prezenta următoarele documente:

  • Copie de pe certificatul de naştere al copilului,
  • Adeverinţă medicală/aviz de la medicul de familie cu specificaţia: ‘’apt pentru şcoală”

 

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat şi se va depune la secretariatul şcolii la completarea dosarului de înscriere.

Evaluarea se va desfăşura la CJRAE sau la şcoală în funcţie de cererile existente, la o dată ce va fi anunţată ulterior.

Pentru copiii care primesc aviz negativ de înscriere în clasa pregătitoare, reevaluarea se va putea realiza după aproximativ 6 luni.

Părinţii copiilor care au certificat de handicap se vor adresa Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională de la C.J.R.A.E. pentru o evaluare realizată de SEOSP.

 

 Program de înscriere

   pentru  Etapa I (4-20 martie2019) şi  Etapa a II-a (2-8 aprilie 2019)

 

Luni, Miercuri, Vineri: 8.00–16.00

Marţi, Joi: 8.00-18.00

             

  Pentru evitarea aglomeraţiei, se pot face programări la  tel: 0236488560

 

 

Circumscripţiile şcolare din municipiul Galaţi

INFORMAŢII UTILE tel verde 2019 2020

Metodologia înscrierii în învăţământul primar 2019

 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE

Şcoala Gimnazială Nr. 29 organizează în data de

06.03.2019, în intervalul orar 9.00-12.00

 

 

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

2018-2019

 

Lista copiilor înmatriculați în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Nr. 29 Galați – Etapa I

Raport cu locurile rămase libere după prima etapă județul GALAŢI
Clasa pregătitoare – An școlar 2018-2019

 

 

 

1. Anunt înscriere clasa pregătitoare

2. Ziua porților deschise

3. Completarea cererilor de înscriere 

4. Criterii specifice înscriere copii în învățământul primar

5. EVALUARE PSIHOSOM 2018 2019

6. INFORMAŢII UTILE tel verde

7. OMEN 3242

8 Program de înscriere

 

 

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

2017-2018

 

Clasa pregătitoare: 5 clase- 125 locuri

Cursurile se vor desfăşura în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 29

 

SE POT ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE :

• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2017, inclusiv.

La solicitarea părintilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

 

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ

2017-2018

STRUNGARILOR K1, F2, V1 ,U1, U2, U3
   
LAMINORIŞTILOR D2, Z2, C1,C2,C3,C4,C5, T1,T2,T3,T4,T5,T6
   
OŢELARILOR P3, V2,V3, O7,O8,O9,O10,O11,O12, D10,D11
   
 VICTOR VÂLCOVICI M6, L16, L15, K12,K13

 

Documente necesare:

– Certificat de naştere copil- copie + original;

– Carte de indentitate părinţi- copie + original;

Pentru părinţii divorţaţi – hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului;

– Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2017, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv;

al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;

– dovadă de vaccinări- original;

– documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

 

Criterii generale de departajare

conform Anexei nr. 2 la ordinul MEN nr. 3247/14.02.2017, art.10 alin 2

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de

 

 

Criterii specifice

 

Completarea  cererilor de înscriere:

 27.02.2017-16.03.2017

Ordinea completării cererilor de înscrierea sau validarea acestora –  nu presupune crearea unei liste de preînscriere sau acordarea unei priorităţi la înscriere !

 

 

EVALUARE  PSIHOSOMATICĂ

 a copiilor va avea loc în perioada :  22 februarie-14 martie 2017

 

Părinţii vor solicita realizarea evaluării psihosomatice prin completarea şi depunerea unei cereri la sediul CJRAE din str. Portului nr.55B, la etajul 3 al internatului Liceului de Marină (telefon: 0236/311158) sau la unitatea şcolară unde părinţii optează pentru înscrierea copiilor .

Cererile tip se gasesc la sediul CJRAE, secretariatul şcolii sau pe site-ul ISJ Galaţi.

La evaluare, părinţii vor prezenta următoarele documente:

  • Copie de pe certificatul de naştere al copilului,
  • Adeverinţă medicală/aviz de la medicul de familie cu specificaţia: ‘’apt pentru şcoală”

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat şi se va depune la secretariatul şcolii la completarea dosarului de înscriere.

Evaluarea se va desfăşura la CJRAE sau la şcoală în funcţie de cererile existente, la o dată ce va fi anunţată ulterior.

Adr. 1556_Evaluare psihosomatica

 

 Program de înscriere

     Luni-Vineri:     8.00–16.30

Pentru evitarea aglomeraţiei, se pot face programări la  tel: 0236488560

 

Şcoala Gimnazială Nr. 29

organizează în data de 2.03.2017în intervalul orar 9.00-11.30

 

ZIUA PORŢILOR 

 

 

 

 INFORMAŢII   UTILE

 înscrieri clasa pregătitoare 2017-2018

TEL VERDE – Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi:  0800816236: luni-joi: 8.00-16.30;  vineri: 8.00-14.30

Telefon informaţii – Şcoala Gimn. Nr.29:  0236488560 : luni – vineri : 8-16;

SITE-ul Şcolii Gimnaziale Nr. 29:  www.scoala29gl.ro