Lista funcțiilor din cadrul instituției ce intră în categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la 30.03.2024

Criterii specifice pretransfer 2024

Declarații de avere Director

Declarație de avere Director Adjunct

Declarație de avere Contabil

Declarație de avere Secretar șef

Declarație de interese Director

Declarație de interese Director adjunct

Declarație de interese Contabil șef

Declarație de interese Secretar șef

Lista funcțiilor din cadrul instituției ce intră în categoria funcțiilor plătit din fonduri publice la data de 30 septembrie 2023

Lista funcțiilor din cadrul instituției ce intră în categoria funcțiilor plătit din fonduri publice la data de 31 martie 2023

Responsabil DGPR

Declarație de avere Director Adjunct

Declarație de interese Director Adjunct

Declarație de avere Secretar

Declarație de interese Secretar

Salarii în funcție la 30 septembri 2021

Salarii pe funcții la 30 septembrie 2021

Salarii pe funcții la 31 martie 2021

Declarații de avere cotabil sef

Declarații de interese contabil sef

Personal Şcoala Gimn. Nr. 29 Galaţi

Stat de funcții