INSCRIERE INV. PRIMAR 2020-2021

Pregătitoare 2020-2021

 

Repartizarea elevilor înscriși în  clasa pregătitoare – anul școlar 2020-2021

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

pentru anul școlar 2020-2021

 

Clasa pregătitoare: 5 clase- 125 locuri

100 locuri pentru cei din circumscripţia şcolii

25 locuri pentru cei din afara circumscriptiei unităţii şcolare

Cursurile se vor desfăşura în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 29                                          

SE POT ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE :

• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2020, inclusiv.

La solicitarea părintilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ 2020-2021

STRUNGARILOR K1, F2, V1 ,U1, U2, U3
 
LAMINORIŞTILOR D2, Z2, C1,C2,C3,C4,C5, T1,T2,T3,T4,T5,T6
 
OŢELARILOR P3, V2,V3, O7,O8,O9,O10,O11,O12, D10,D11
 
 VICTOR VÂLCOVICI M6, L16, L15, K12,K13

Documente necesare:

– Certificat de naştere copil- copie + original;

– Carte de indentitate părinţi- copie + original;

Pentru părinţii divorţaţi – hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului;

– Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2020, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;

– dovadă de vaccinări- original;

– documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

Criterii generale de departajare conform Anexei nr. 2    

la ordinul MEN nr. 3277/17.02.2020, art.10 alin2

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d)existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ .

Criteriile specifice de departajare

pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2020 – 2021
conform OMEN nr. 3277 / 17.02.2020 /

Completarea  cererilor  de înscriere:

Etapa I

Completarea  cererilor    de înscriere:

Etapa I    04.03.2020 – 23.03.2020

Aplicaţia informatică nu permite  înscrierea copilului la mai multe unităţi şcolare!

Ordinea completării cererilor de înscrierea sau validarea acestora –  nu presupune crearea unei liste de preînscriere sau acordarea unei priorităţi la înscriere!

Aplicaţia informatică nu permite  înscrierea copilului la mai multe unităţi şcolare!

Ordinea completării cererilor de înscrierea sau validarea acestora –  nu presupune crearea unei liste de preînscriere sau acordarea unei priorităţi la înscriere!

EVALUARE  PSIHOSOMATICĂ  a copiilor va avea loc în perioada : 25 februarie-20 martie 2020,

în intervalul orar 10.00-18.00

Părinţii vor solicita realizarea evaluării psihosomatice prin completarea şi depunerea unei cereri la sediul CJRAE din str. Portului nr.55B, la etajul 3 al internatului Liceului de Marină (în baza unei programări telefonice la numărul de telefon: 0236/311158) sau la unitatea şcolară unde părinţii optează pentru înscrierea copiilor .

Cererile tip se gasesc la sediul CJRAE, secretariatul şcolii sau pe site-ul ISJ Galaţi.

La evaluare, părinţii vor prezenta următoarele documente:

  • Copie de pe certificatul de naştere al copilului,
  • Adeverinţă medicală/aviz de la medicul de familie cu specificaţia: ‘’apt pentru şcoală” sau copie de pe certificatul de orientare şcolară/ certificat de încadrare în grad de handicap –pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat şi se va depune la secretariatul şcolii la completarea dosarului de înscriere.

Evaluarea se va desfăşura la CJRAE sau la şcoală în funcţie de cererile existente, la o dată ce va fi anunţată ulterior.

Pentru copiii care primesc aviz negativ de înscriere în clasa pregătitoare, reevaluarea se va putea realiza după aproximativ 6 luni.

Şcoala Gimnazială Nr. 29 organizează în data de 04.03.2020, în intervalul orar 9.00-12.00, ZIUA PORŢILOR DESCHISE

 Program de înscriere

   pentru  Etapa I (4-23 martie2020) şi  Etapa a II-a(23-30 aprilie 2020)

Miercuri, Joi, Vineri: 8.00–16.00

Luni, Marţi : 8.00-18.00

  Pentru evitarea aglomeraţiei, se pot face programări la  tel: 0236488560

INFORMAŢII   UTILE

înscrieri clasa pregătitoare 2020-2021

TEL VERDE – Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi:

 0800816236: luni-joi: 8.00-16.30;  vineri: 8.00-14,00      

        Telefon informaţii – Şcoala Gimn. Nr.29:

0236488560:   miercuri, joi, vineri: 8.00-16.00;

   luni, marti: 8.00-18.00

            SITE-ul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 Galati:

www.scoala29gl.ro