ACTIVITATEA CONSILIULUI REPREZENTATIV AL ELEVILOR

Întâlnirile de lucru ale Consiliului Elevilor au avut următoarele teme:

–       Pregătirea desfăsurării proiectului proiectului De la copil la Copil – conştientizarea elevilor asupra faptului că trebuie să fie toleranţi şi întelegători cu cei dezavantajaţi social.

–       Pregătirea acţiunii Programul de colectare selectivă a deşeurilor

–       Proiectul De la copil la Copil – din fondurile colectate s-a oferit ajutorul de 35 lei pentru 25 de elevi ai şcolii cu probleme sociale deosebite.

–       Derularea activitătilor cu impact ecologic.

 

Acţiuni în care s-a implicat Consiliul elevilor:

– Săptămâna educaţiei globale – Proiect Eu, tu, noi

– Zilele Galaţiului

– Săptămâna alimentaţiei sănătoase– octombrie 2010

– Ziua mobilităţii – activitate în parteneriat cu Agenţia de protecţie a mediului Galaţi (15 elevi, înv. primar)

– Proiect RAMA, clasele I , septembrie 2010 – realizarea fotografiilor pentru elevii din clasa I.

Zilele Galaţiului – noiembrie 2010

– Eco-scoala

Le-af

–  2010 la Proiectul multilateral COMENIUS  Let’s CreEducate!, finantat din fonduri europene.